კალათა

თამბაქოს რეგულაცია

ელექტრო სიგარეტი თამბაქოს რეგულაცია

ელექტრო სიგარეტი თამბაქოს რეგულაცია

ელექტრო სიგარეტი თამბაქოს რეგულაცია

   “საქართველოში თამბაქოს წარმოება და რეალიზაცია ექვემდებარება თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ წესებს, ნორმებსა და აკრძალვებს.

ინფრმაცია თამბაქოს რეგულაციის შესახება

თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციისა და განლაგებისათვის დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

იკრძალება!  თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის ინტერნეტით ან ფოსტით რეალიზაცია (საცალო ვაჭრობა)

ელექტრო სიგარეტი – vape shop

 

რას გთავაზობთ

,,esigareti.ge”-ს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის იმპორტი და რეალიზაცია როგორც საცალო ისე საბითუმო მიმართულებით. დაარსების დღიდან ჩვენი ძალისხმევა ორიენტირებულია მხოლოდ ბრენდირებული და ლიცენზირებული პროდუქციის იმპორტზე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენი პროდუქტი განკუთვნილია ზრდასრული მწეველებისათვის, რომლებიც სხვაგვარად გააგრძელებდნენ მოწევას ან ნიკოტინის შემცველი პროდუქტების მოხმარებას.