კალათა

თამბაქოს რეგულაცია

ელექტრო სიგარეტი

რეგულაცია

ელექტრო სიგარეტი თამბაქოს რეგულაცია

esigareti -მკაცრად იცავს თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ წესებს, ნომერბსა და აკრძალვებს.

ელექტრო ბსიგარეტი თამბაქო

 “საქართველოში თამბაქოს წარმოება და რეალიზაცია ექვემდებარება თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ წესებს, ნორმებსა და აკრძალვებს.

თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაციისა და განლაგებისათვის დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

კონტაქტი

დაგვიტოვეთ შენიშვნა და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

იკრძალება! თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის ინტერნეტით ან ფოსტით რეალიზაცია (საცალო ვაჭრობა)

რას გთავაზობთ

,,esigareti.ge”-ს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის იმპორტი და რეალიზაცია როგორც საცალო ისე საბითუმო მიმართულებით. დაარსების დღიდან ჩვენი ძალისხმევა ორიენტირებულია მხოლოდ ბრენდირებული და ლიცენზირებული პროდუქციის იმპორტზე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენი პროდუქტი განკუთვნილია ზრდასრული მწეველებისათვის, რომლებიც სხვაგვარად გააგრძელებდნენ მოწევას ან ნიკოტინის შემცველი პროდუქტების მოხმარებას.